Każdy klient trafiając do Pracowni Sztuki Żywienia w Rzeszowie zostaje poddany wnikliwemu wywiadowi mającemu na celu dogłębną analizę aktualnie stosowanej diety, stanu organizmu, występujących dolegliwości i otrzymuje propozycje zmian diety dopasowanych do jego stylu życia i gustów żywieniowych.